Jsem Mgr. Tomáš Zmija, zapsaný mediátor

Motto: Konflikt může být prostředkem ke změně Vaší komunikace s okolím i sebou samým

Jmenuji se Tomáš Zmija a v profesní rovině působím cca 9 let jako mediátor, facilitátor obtížných setkání, lektor vlastních vzdělávacích programů a transformativní kouč (odkaz na mé povídání o mediaci v Dobrém ránu ČT k Vašemu shlédnutí: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/419236100071023

Své ostruhy mediátora a facilitátora jsem dlouhou dobu získával v práci s rodinami v Poradenském a mediačním centru v Ostravě. Souběžně pracuji i s konfliktem v rovině trestně – právní, jako poradce pro oběti Probační a mediační služby ČR. Podívejte se, jak o práci s obětmi hovořím v pořadu ČT Na stopě

Úspěšně jsem absolvoval zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti ČR a jsem zapsán ve státem garantovaném seznamu mediátorů (mediatori.justice.cz). Aktuálně se věnuji především partnerským a obchodním mediacím.

Pro svou práci vnímám jako klíčové zejména výcviky v transformativním pojetí konfliktu, které jsem úspěšně absolvoval:

Konflikt vnímám jako možnost změny pro mé klienty, kteří se v něm nacházejí a potřebují ho řešit. Mým úkolem v roli facilitátora/mediátora je poskytnout „partnerům v konfliktu“ oporu tak, aby:

  • se mohli orientovat v konfliktní situaci a rozlišit jednotlivá témata v konfliktu obsažená,
  • se mohli aktivně a sami rozhodovat pro způsoby řešení problémové situace,
  • se mohli otevřít svým pohnutkám ke konfliktnímu jednání, měli možnost pochopit je a omezit jejich vliv na plné soustředění při jednání,
  • dokázali plně vnímat názory, jednání, návrhy, s nimiž přichází „partner v konfliktu“, aniž by měli potřebu na ně negativně reagovat a ztrácet tak cennou pozornost a soustředění.

Jako lektor mediace a facilitace (na snímku vlevo nahoře fotka Lenky Čermákové z povídání o rozdílech mezi transformativní a facilitativní mediací u Radky Medkové) provázím své klienty konfliktem z hlediska transformativního pojetí, kdy mají možnost osvojit si jeho techniky a jejich prostřednictvím zkusit, jak je lze využít jako prostředek ke změně narušené nebo nefungující komunikace. A následně posílit sami sebe v aktivním a otevřeném přístupu v jednání s lidmi, v osobní i profesní rovině.

Reference z oblasti mediace, facilitace, případové konference

Veřejná správa

Statutární město Ostrava – multidisciplinární týmy pro práci ve vyloučených lokalitách, pracovní skupina k vytvoření rodinné politiky města FAJNA RODINA, pracovní jednání k předání know – how organizace LOCIKA, pracovní skupina Tým pro práci s pachateli trestných činů. Město Hlučín, Ostrava, Český Těšín a další – moderátor případové konference.

Firmy

Sociofaktor – lektor kurzů MEDIACE. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – kurzy o možnostech mediace ve firemním světě.

Kurzy, vzdělávání

Lektor vlastních kurzů – organizace Do Náruče, z.s. Pravidelná výuka mediace a facilitace na Ostravské univerzitě.

ROZKOŠ bez RIZIKA

MEDIACE Dobré ráno ČT – část 1

Obrazek odkazující na video propgrammu ČT 2 - Dobré ráno
Mgr. Tomáš Zmija v ČT2 Dobré ráno o mediaci a facilitaci

FACILITACE Dobré ráno čt – část 2

Náhledový obrázek programu Dobré ráno ČT2
Mgr. Tomáš Zmija v ČT2 Dobré ráno o mediaci a facilitaci

MEDIACE Dobré ráno ČT – část 3

Náhledový obrázek vystoupení v programu Dobré ráno CT2
Mgr. Tomáš Zmija v pořadu Dobré ráno o mediaci a facilitaci

Certifikáty

Osvědčení o výcviku v transformativní mediaci - Fred van Welsem
Mgr. Tomáš Zmija – osvědčení o výcviku v transformativní mediaci
Certifikát z výcviku transformativní mediace, Mediační centrum Olomouc, Hans Boserup
Certifikát transformativní mediace – Mgr. Tomáš Zmija
Osvědčení o vykonání zkoušky na zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti
Osvědčení o vykonání zkoušky zapsaného mediátora – Mgr. Tomáš Zmija
Osvědčení o výcviku u Asociace mediátorů ČR
Mgr. Tomáš Zmija, osvědčení o výcviku

Napište si o konzultaci zdarma, nebo položte dotaz

Kontakt