Skip to main content Skip to search

O mně

Mgr. Tomáš Zmija, zapsaný mediátor

Motto: Konflikt může být prostředkem ke změně Vaší komunikace s okolím i sebou samým

Jmenuji se Tomáš Zmija a v profesní rovině působím cca 9 let jako mediátor, facilitátor obtížných setkání, lektor vlastních vzdělávacích programů a transformativní kouč (odkaz na mé povídání o mediaci v Dobrém ránu ČT k Vašemu shlédnutí: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/419236100071023

Své ostruhy mediátora a facilitátora jsem dlouhou dobu získával v práci s rodinami v Poradenském a mediačním centru v Ostravě. Souběžně pracuji i s konfliktem v rovině trestně – právní, jako poradce pro oběti Probační a mediační služby ČR. Podívejte se, jak o práci s obětmi hovořím v pořadu ČT Na stopě

Úspěšně jsem absolvoval zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti ČR a jsem zapsán ve státem garantovaném seznamu mediátorů (mediatori.justice.cz). Aktuálně se věnuji především partnerským a obchodním mediacím.

Pro svou práci vnímám jako klíčové zejména výcviky v transformativním pojetí konfliktu, které jsem úspěšně absolvoval:

Konflikt vnímám jako možnost změny pro mé klienty, kteří se v něm nacházejí a potřebují ho řešit. Mým úkolem v roli facilitátora/mediátora je poskytnout „partnerům v konfliktu“ oporu tak, aby:

  • se mohli orientovat v konfliktní situaci a rozlišit jednotlivá témata v konfliktu obsažená,
  • se mohli aktivně a sami rozhodovat pro způsoby řešení problémové situace,
  • se mohli otevřít svým pohnutkám ke konfliktnímu jednání, měli možnost pochopit je a omezit jejich vliv na plné soustředění při jednání,
  • dokázali plně vnímat názory, jednání, návrhy, s nimiž přichází „partner v konfliktu“, aniž by měli potřebu na ně negativně reagovat a ztrácet tak cennou pozornost a soustředění.

Jako lektor mediace a facilitace (na snímku vlevo nahoře fotka Lenky Čermákové z povídání o rozdílech mezi transformativní a facilitativní mediací u Radky Medkové) provázím své klienty konfliktem z hlediska transformativního pojetí, kdy mají možnost osvojit si jeho techniky a jejich prostřednictvím zkusit, jak je lze využít jako prostředek ke změně narušené nebo nefungující komunikace. A následně posílit sami sebe v aktivním a otevřeném přístupu v jednání s lidmi, v osobní i profesní rovině.

Tomáš Zmija jako lektor kurzu

ROZKOŠ bez RIZIKA - 17. 12. 2020

MEDIACE Dobré ráno ČT - část 1

Obrazek odkazující na video propgrammu ČT 2 - Dobré ráno

FACILITACE Dobré ráno čt - část 2

Náhledový obrázek programu Dobré ráno ČT2
Mgr. Tomáš Zmija v ČT2 Dobré ráno o mediaci a facilitaci

MEDIACE Dobré ráno ČT - část 3

Náhledový obrázek vystoupení v programu Dobré ráno CT2

CERTIFIKÁTY MEDIACE, ZAPSANÝ MEDIÁTOR

Reference z oblasti mediace, facilitace, případové konference

Veřejná správa

Statutární město Ostrava – multidisciplinární týmy pro práci ve vyloučených lokalitách, pracovní skupina k vytvoření rodinné politiky města FAJNA RODINA, pracovní jednání k předání know – how organizace LOCIKA, pracovní skupina Tým pro práci s pachateli trestných činů. Město Hlučín, Ostrava, Český Těšín a další – moderátor případové konference.

Firmy

Sociofaktor – lektor kurzů MEDIACE. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – kurzy o možnostech mediace ve firemním světě.

Kurzy, vzdělávání

Lektor vlastních kurzů – organizace Do Náruče, z.s. Pravidelná výuka mediace a facilitace na Ostravské univerzitě.

Napište mi, až bude vypsaný termín Budeme Vás informovat, až budeme znát další termín. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.
Email Předpokládaný počet účastníků Vaši adresu použijeme pouze pro zaslání notifikačního emailu.