Facilitace – profesionálně vedené jednání

Co je tedy facilitace? Jedná se vlastně o vedení více lidí (leadership, chcete-li), kteří přinášejí na setkání různé zájmy, různá stanoviska, mnohdy protichůdná či konfliktní. Jako facilitátor Vám nabízím profesionální realizaci Vašeho pracovního jednání. Může se jednat o porady týmů, schůzku s obchodními partnery, obchodní konferenci. Mým úkolem je zajistit takový průběh jednání, kdy každý může představit svůj názor (aniž by byl pranýřován). Seskupovat názory do témat. Pojmenovat shody/neshody k projednávaným tématům. Pracovat s případnými hádkami, jež mohou setkání provázet a efektivně využít čas setkání.

Co je obsahem facilitace?

Příprava facilitace. Ta tvoří z mé zkušenosti 50 % samotného úspěšného jednání. Neboť. Čím více jste „v obraze“ před samotným jednáním, tím více času pak můžete věnovat projednávaným tématům.

Příprava facilitovaného jednání obnáší seznámit všechny zúčastněné s tím kdo je svolavatelem jednání a k čemu by mělo sloužit,jaká jsou navrhovaná témata a cíle setkání,jaká je role jednotlivých účastníků a jaké jsou jejich „pravomoce“ (o čem mohou rozhodovat),- „technické náležitosti“ typu délka, místo, čas setkání.

Průběh facilitace

Facilitované jednání zahrnuje:

  • stručné představení programu, cílů, pravidel setkání
  • diskuze účastníků
  • pojmenování témat
  • volba témat k řešení
  • pojmenování možností řešení, stanovení konkrétních kroků a zodpovědných osob

Závěr facilitace, revize cílů

K úspěšné facilitaci a k jejímu závěru patří ověření, zda účastníci porozuměli rozděleným úkolům a odpovědnostem. Revize původně stanovených cílů. A případně dohodnutí termínu dalšího setkání.

Cena facilitace

Cena za realizaci facilitace (všech uvedených fází) činí 3 tisíce Kč. Nevíte? Zvažujete? Chtěli byste se mnou vše probrat osobně? Zavolejte mi na +420 777 802 453 nebo se mi ozvěte, viz KONTAKT

Aktuální reference na mou práci facilitátora

Statutární město Ostrava – multidisciplinární týmy pro práci ve vyloučených lokalitách, pracovní skupina k vytvoření rodinné politiky města FAJNA RODINA, pracovní jednání k předání know – how organizace LOCIKA, pracovní skupina Tým pro práci s pachateli trestných činů. A těším se na další ?

Napište si o konzultaci zdarma, nebo položte dotaz

Kontakt
Napsat komentář