Skip to main content Skip to search

Facilitace – profesionálně vedené jednání

Co je tedy facilitace? Jedná se vlastně o vedení více lidí (leadership, chcete-li), kteří přinášejí na setkání různé zájmy, různá stanoviska, mnohdy protichůdná či konfliktní. Jako facilitátor Vám nabízím profesionální realizaci Vašeho pracovního jednání. Může se jednat o porady týmů, schůzku s obchodními partnery, obchodní konferenci. Mým úkolem je zajistit takový průběh jednání, kdy každý může představit svůj názor (aniž by byl pranýřován). Seskupovat názory do témat. Pojmenovat shody/neshody k projednávaným tématům. Pracovat s případnými hádkami, jež mohou setkání provázet a efektivně využít čas setkání.

Co je obsahem facilitace?

Příprava facilitace. Ta tvoří z mé zkušenosti 50 % samotného úspěšného jednání. Neboť. Čím více jste „v obraze“ před samotným jednáním, tím více času pak můžete věnovat projednávaným tématům. Příprava facilitovaného jednání obnáší seznámit všechny zúčastněné s tím:

– kdo je svolavatelem jednání a k čemu by mělo sloužit,

– jaká jsou navrhovaná témata a cíle setkání,

– jaká je role jednotlivých účastníků a jaké jsou jejich „pravomoce“ (o čem mohou rozhodovat),- „technické náležitosti“ typu délka, místo, čas setkání.

Průběh facilitace

Facilitované jednání zahrnuje:

– stručné představení programu, cílů, pravidel setkání

– diskuze účastníků

– pojmenování témat

– volba témat k řešení

– pojmenování možností řešení, stanovení konkrétních kroků a zodpovědných osob

Závěr facilitace, revize cílů

K úspěšné facilitaci a k jejímu závěru patří ověření, zda účastníci porozuměli rozděleným úkolům a odpovědnostem. Revize původně stanovených cílů. A případně dohodnutí termínu dalšího setkání.

Cena facilitace

Cena za realizaci facilitace (všech uvedených fází) činí 3 tisíce Kč. Nevíte? Zvažujete? Chtěli byste se mnou vše probrat osobně? Zavolejte mi na +420 777 802 453 nebo se mi ozvěte, viz KONTAKT

Aktuální reference na mou práci facilitátora

Statutární město Ostrava – multidisciplinární týmy pro práci ve vyloučených lokalitách, pracovní skupina k vytvoření rodinné politiky města FAJNA RODINA, pracovní jednání k předání know – how organizace LOCIKA, pracovní skupina Tým pro práci s pachateli trestných činů. A těším se na další 🙂

Hodnocení klientů

Napište mi, až bude vypsaný termín Budeme Vás informovat, až budeme znát další termín. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.
Email Předpokládaný počet účastníků Vaši adresu použijeme pouze pro zaslání notifikačního emailu.