Skip to main content Skip to search

Obchodní podmínky

Dodavatel služeb:

Mgr. Tomáš Zmija

Jana Ziky 1949/12

708 00 Ostrava

IČ 04301382

  1. Objednávka služeb

1.1. Závaznou elektronickou objednávku služeb provede objednavatel z webových stránek dodavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem poskytnutí služeb.

1.2. V případě individuálních kurzů se za závaznou objednávku považuje také objednávka provedená objednavatelem elektronicky e-mailem.

1.3. Objednávka je platná až po jejím potvrzení e-mailem ze strany dodavatele.

  1. Úhrada služeb

2.1. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu objednaných služeb na účet dodavatele před poskytnutím služeb nebo v hotovosti v den poskytnutí služeb.

2.2. Cenu služeb objednavatel uhradí na účet dodavatele dle pokynů, které obdrží od dodavatele e-mailem.

2.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služeb i v případě, že závazně objednané služby nevyužije a neprovedl storno objednávky dle článku 4 těchto obchodních podmínek.

  1. Daňový doklad

3.1. Daňový doklad bude dodavatelem vystaven ke dni připsání úhrady služeb na účet dodavatele a zaslán elektronicky na e-mail objednavatele.

3.2. V případě úhrady služeb v hotovosti v den poskytnutí služeb bude daňový doklad vystaven na místě proti úhradě.

 

 

  1. Storno podmínky

4.1. Stornovat potvrzenou objednávku služeb je možné pouze písemně e-mailem, ve kterém bude uvedeno datum poskytnutí objednaných služeb, název služeb, místo konání a jméno účastníka, jehož účast je stornována.

4.2. V případě stornování objednávky do 14 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uhrazená cena vrácena na účet objednavatele v plné výši.

4.3. V případě stornování objednávky 13 – 7 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 20% ceny služeb.

4.4. V případě stornování objednávky 6 – 2 pracovní dny před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 70% ceny služeb.

4.5. V případě stornování objednávky v poslední pracovní den před dnem poskytnutí služeb a později, případně pokud objednavatel službu bez omluvy nevyužije, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.

4.6. Místo přihlášeného účastníka může po dohodě s dodavatelem využít jiná osoba.

  1. Ochrana osobních údajů

5.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES viz také Zásady ochrany osobních údajů.

Napište mi, až bude vypsaný termín Budeme Vás informovat, až budeme znát další termín. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.
Email Předpokládaný počet účastníků Vaši adresu použijeme pouze pro zaslání notifikačního emailu.