Publikováno

Červnové rozšiřování medi obzorů

Na pozvání kolegyně mediátorky Radky Medkové (http://www.mediace-cr.cz/kontakt/) se v červnu vypravím školit do Prahy, kde si budu s dalšími mediátory vyprávět o rozdílech ve facilitativním a transformativním přístupu k mediaci. A popíšu svou cestu do „facky“ k „transce“. Teorie praví, že facilitativní mediátor pracuje s potřebami a zájmy klientů, jež stojí za tzv. pozicemi (např. pozice v rodinných mediacích: buď se dohodneme na střídavé péči nebo chci! výlučnou péči.). S těmi přicházejí na mediaci a úkolem mediátora je otevřít a odkrýt ony skutečné potřeby a zájmy. A s těmi pak pracovat. Transformativní mediace se zaměřuje na dialog klientů „teď a tady“. Mediátor vstupuje do dialogu tehdy, pokud se v něm klienti začínají ztrácet, točí se v kruhu, jsou čím dál více rozzlobení, apod. Jeho úkolem je zpřehledňovat a vyjasňovat klientům situaci, projednávaná témata, shody a neshody. A postupně tak posilovat jejich schopnost dorozumění a porozumění. Posilovat schopnost klientů rozhodovat se a uznat pohnutky druhé strany (což nemusí znamenat, že s nimi musí nutně souhlasit). Tedy, shrnuto, těším se na setkání, a Radce děkuju za pozvání. Bude mi ctí sdílet své praktické zkušenosti s obdobně zapálenými kolegy.

A pokud Vás tato témata zajímají hlouběji, koukněte třeba na nabídku mého vzdělávání – kurzy.