Publikováno

Kdo se účastní mediace?

Facilitace jako nástroj k řízení setkání

Mediace probíhá nejčastěji za účasti jednoho nebo dvou mediátorů a obvykle dvou stran (lidí), které jsou spolu v konfliktu. Toto základní „obsazení“ mediačního setkání může ovšem nabývat různých podob, dle konkrétní situace, požadavků a přání účastníků. Mediačního setkání se mohou účastnit další rodinní příšlušníci✅, děti✅, advokáti✅, finanční poradci✅, realitní makléři✅. Či kdokoliv další, kdo může posunout situaci klientů kupředu nebo naopak konflikt ještě zhoršit. Vždy se souhlasem obou stran. S jakými podobami jsem se jako mediátor setkal nebo setkával ve své praxi? Více dále v textu, v případě Vašeho zájmu 🙂

Mediátoři jeden nebo dva?

Se dvěma mediátory (obvykle muž + žena) se můžete potkat často v oblasti sociálních služeb u rodinných mediací, kdy na mediaci přicházejí znesváření rodiče, kteří jsou často více či méně dobrovolnými klienty mediace. Konflikt se zde dotýká nezletilých dětí a proto zde často figuruje OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) nebo soud, jako ti, kdo mediaci doporučují (OSPOD) nebo nařizují (soud). Mediace, jako podoba sociální služby, je v tomto případě obvykle bezplatná.

V ostatních („nerodinných“) sporech se potkáte většinou s jedním mediátorem a mediace má podobu placené služby.

Klienti dva nebo jeden?

Dva klienti („strany“, „protistrany“ …) a jejich spor, to jsou s mediátorem nejčastější a nejobvyklejší účastníci mediace.

V případě prvního setkání se zapsaným mediátorem (nařizuje soud a jedná se ve své podstatě o rozhovor o mediaci. Je to tedy povídání o mediaci, nikoliv mediace) se mi často osvědčuje potkat se s klienty samostatně. Ať už je to například kvůli tomu, že žijí daleko od sebe, mají rozdílné časové možnosti či se prostě vůbec potkat nechtějí. Takže se jako mediátor potkávám s jedním klientem samostatně a následně s druhým.

Další účastníci mediace?

Každý, kdo Vám může pomoci lépe se zorientovat v situaci, předat nové informace, potvrdit, zda je Vaše rozhodnutí správné a realizovatelné. Se souhlasem obou účastníků se tak běžnou součástí mediačního setkání stávají právní zástupci, finanční poradci, realitní makléři. Jejich úkolem je být stranám oporou v projednávaných tématech, poradním hlasem.

Specifika účastníků rodinné mediace

Do práce s konfliktní situací v rodině mohou pozitivně nebo negativně zasáhnout velmi výrazně další rodinní příslušníci, z mé zkušenosti jsou to zejména prarodiče. A bývá velmi užitečné, když mohou být mediaci přítomni.

Stejně jako děti. Pokud předem ví, co a kdo je na mediaci čeká, pokud mohou a chtějí vyjádřit svůj názor (ať už samy nebo prostřednictvím blízkého člověka, svého mluvčího), pak zastávám názor, že jejich účast na mediaci je mnohdy velmi užitečná. A mnohdy jsou děti těmi, kteří zcela jasně a srozumitelně dokáží formulovat svůj názor a pohled na situaci, stejně jako to, co opravdu potřebují a chtějí.

https://www.linkedin.com/pulse/kdo-se-%25C3%25BA%25C4%258Dastn%25C3%25AD-mediace-tomas-zmija