Publikováno

Spory v životě firmy – business snídaně v LoveCoWork Opava

Spory jsou běžnou součástí našich životů a tedy i součástí života firmy. Co s nimi? Dávám žalobu na soud, volám advokáta? Je to možnost. Stejně jako mediace a facilitace, o kterých si s vámi budu rád povídat na business snídani v LoveCoWork Opava. Událost na FB – proklik zde

Pokud jste jako firma ve sporu, na jehož řešení se chcete podílet, chcete zachovat vztahy, které jsou konfliktem aktuálně narušené, záležím Vám na dobrém jménu firmy do budoucna, pak můžete využít mediaci nebo facilitiaci, jako kultivovanou metodu řešení sporu.